Byggearbejder og renoveringer (For Lejere)

Læs om regler for ombygningsarbejde samt renoveringer i Kødbyen
Fotograf
Colorbox

Vi har samlet en række væsentlige dokumenter og links, for at gøre det nemmere for dig at bygge om.

"Bygnings- og Byrumsmanual for Den Hvide Kødby" kan downloades samlet eller pr. kapitel.

Ved en byggeansøgning er det vigtigt, at du har overvejet hele processen og har undersøgt og planlagt alt ned i detaljer inden du begynder ansøgningsprocessen.

Du skal altid søge tilladelse hos grundejeren (Københavns Ejendomme - KEJD).

Hvis dit lejemål er fredet skal du også søge hos Slots- og Kulturstyrelsen.

For at KEJD og Slots og Kulturstyrelsen kan behandle din ansøgning, er det vigtigt, at du har beskrevet projektet i detaljer. Ellers vil du få ansøgningen retur med krav om yderligere oplysninger.

Kræver dit projekt også en byggetilladelse fra center for Bygninger, kan du læse mere om de fire trin i en byggeansøgning via linket nederst på siden. Læs dem igennem inden du begynder at ansøge.