Til Leje

Erhvervslejemål i Kødbyen

Du finder ledige lejemål her:

Københavns Kommunes Ejendomme - Ledige lejemål i Kødbyen

Finder du ikke det, du søger på siden, kan vi skrive dig op i vores lejerkartotek til fremtidige ledige emner. Skriv til kejd-udlejning-administration@kk.dk, med oplysning om dine ønsker.

Lej udearealer i Kødbyen:

Ønsker du at leje udendørsarealer til et arrangement f.eks. filmoptagelse, event, koncert ol. skal du søge her: Arrangementer i Kødbyen | Kødbyen (kk.dk)

Fotograf
Colorbox

Om udlejning - policies og praktik

Københavns Ejendomme udlejer erhvervslokaler i Kødbyen efter Københavns Kommunes regler om udlejning af overskudskapacitet af kommunale bygninger og lokaler.

Udlejningen sker på markedsvilkår og til markedsleje, som beror på en vurdering af lokalernes størrelse, stand, anvendelsesmuligheder mv.

Vi fører ikke ventelister, men du kan altid holde øje med ledige lejemål i Kødbyen på denne side.

Fokus på ”Kød og Kreativet” i Den Hvide Kødby

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en vision for Den Hvide Kødby.

  • Kødbyen skal være et hjemsted for ”Kød og Kreativitet”
  • Kødbyen skal være en åben og rummelig bydel med dynamisk byliv
  • Kødbyen skal være en foranderlig, international oplevelsesdestination med en stærk identitet

Vi lægger derfor særlig vægt på, at udlejning i Den Hvide Kødby understøtter Borgerrepræsentationens visioner, og at udlejning sker til produktion, salg og udvikling af fødevarer (”Kød”) og/eller skabelse af originale idéer og produkter, herunder innovation og kunst (”Kreativitet”).

Ansøgning om ledigt lejemål

Alle ledige lejemål i Kødbyen annonceres på Københavns Ejendommes hjemmeside. Hvis du ikke ser noget annonceret på hjemmesiden, er der p.t. ikke noget ledigt.

For at komme i betragtning til et ledigt lejemål skal du fremsende det ansøgningsmateriale, som fremgår af udlejningsprospektet, til kejd-udlejning-administration@kk.dk.

Efter ansøgningsfristen vurderer vi de indkomne ansøgninger og indkalder udvalgte ansøgere til en samtale, hvor der er mulighed for at uddybe ansøgningsmaterialet.

Spørgsmål?

For eventuelle spørgsmål om udlejning af erhvervslokaler i Kødbyen kan du altid sende en mail til kejd-udlejning-administration@kk.dk.