Om Kødbyen

Baggrundsviden, historie, politik og fredning

Info om Kødbyen

Københavns Kommune er ejere af Kødbyen, hvortil Københavns Ejendomme står for drift, vedligehold og forvaltning af Kødbyen. 

Desuden er størstedelen af Kødbyen fredet, hvilket varetages af fredningsmyndigheden Slots- og Kulturstyrelsen.

I de nedenstående links kan du læse mere om Kødbyens historie, politiske beslutninger, fredningen, samt dykke ned i gamle arkiver om Kødbyen.