HelpDesk

Alle driftssager skal meldes til HelpDesk

Kontakt Københavns Ejendommes digitale Helpdesk, hvis du har brug for at indberette bygningsskader eller andre driftsmæssige forstyrrelser, som du mener er udlejers ansvar.

Du er derfor ikke afhængig af at kunne få fat på Københavns Ejendomme telefonisk inden for almindelig kontortid.

Sådan bruger du den digitale Helpdesk:

Som bruger kan du løbende klikke dig ind og få en status og oversigt over dine oprettede sager.

Du kan fortsat rette henvendelse til Helpdesk via telefonen på 3366 6100, indenfor Københavns Ejendommes åbningstider.

Åbningstider i Københavns Ejendomme: 

  • Mandag til torsdag fra kl. 7-16
  • Fredag fra kl. 7-15.

Uden for åbningstiden henvises akutte sager til Vagt og Sikring på tlf. 3366 2585.

Vær’ opmærksom på, at fremlejere ikke kan indmelde sager i HelpDesk. Det er udelukkende lejere, der varetager kontakten med Københavns Ejendomme. 

Kontakt Københavns Ejendomme.

Har du spørgsmål til brugen af Københavns Ejendommes Helpdesk, så kontakt venligst vores Københavns Ejendomme på telefon: 3366 6100.

Om HelpDesk:

HelpDesk modtager indberetninger om alt det, I plejer at ringe til Maskincentralen om. Uanset om det drejer sig om døre der binder, tage der er utætte, tagrender der hænger, vand i kælderen, udendørs lys der ikke lyser, huller i asfalten, manglende køl eller andet. Så er det HelpDesk, der tager imod jeres besked.

Hvis det drejer sig om akutte skader, der skal afhjælpes umiddelbart, vil HelpDesk sørge for, at sagen videreformidles til Kødbyens Maskincentral med det samme.

Hvis skaden ikke er akut vil du få tildelt en ansvarlig for din sag, senest 1 hverdag efter, at du har meldt din sag ind til HelpDesk. Din sag bliver oprettet i systemet og HelpDesk kontakter dig for at informere dig om det videre forløb. HelpDesken gør det muligt for dig at følge sagens udvikling via den efterfølgende mailkorrespondance.

Det bliver altså nemmere for dig at se, hvem der er ansvarlig for sagen, hvor langt sagen er kommet og hvad der skal ske. Herudover kan du også kontakte HelpDesk om ejendomsadministrative spørgsmål, som fx. husleje og forbrugsregnskaber.