Fredningen af Kødbyen

Kødbyen er fredet. Læs mere om fredningen og betydningen heraf.
Tog i Staldgade syd, 1949
Fotograf
ukendt

Den Brune og Hvide Kødby er fredet.

Den Hvide og Brune Kødby er udpeget som et af 25 nationale industriminder og nyder derved særlig beskyttelse. Fredningen omfatter ikke kun bygningerne (inde og ude), men også områdets udearealer. Det betyder, at vi skal passe på anlægget og sikre os, at alt arbejde og alle ændringer er i overensstemmelse med fredningsloven. Fredningsloven varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Den Grå Kødby er bevaringsværdig. Modsat en fredning angår bevaringsværdigheden kun bygningens eksteriør.

Læs mere om fredningen i de vedhæftede dokumenter.

"Bygnings- og Byrumsmanual for Den Hvide Kødby" kan downloades samlet eller pr. kapitel.