Arrangementer i Kødbyen

Her finder du information, hvis du ønsker at søge om tilladelse til at afholde arrangementer i Kødbyen.

Inden du sender din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen tages der hensyn til den daglige drift i Kødbyen. Derudover lægges der vægt på, hvorvidt arrangementet understøtter Borgerrepræsentationens visioner om fokus på ”Kød og Kreativitet”. Dette indebærer at arrangementer i Kødbyen skal have fokus på produktion, salg og udvikling af fødevarer (”Kød”) og/eller skabelse af originale/innovative idéer og produkter, herunder innovation og kunst (”Kreativitet”). 

Inden du sender din ansøgning, er det vigtigt du sætter dig ind i ”Vilkår for udendørs arrangementer i Kødbyen”. 

Hvis du søger om tilladelse til musikafvikling, er det ligeledes vigtigt, at du sætter dig ind i ”Forskrift for udendørs musikarrangementer”.

Det er ikke muligt at afholde private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllupper mv.

Sådan søger du 

Hvis du ønsker at afholde et arrangement i Kødbyen skal du søge om tilladelse hos Københavns Ejendomme (KEJD). Vi før opmærksom på at du vil blive opkrævet arealleje uagtet størrelse og/eller arrangør.

Du ansøger om tilladelsen ved at udfylde ansøgningsblanketten nederst på denne side, hvor du udfylder de gule felter i blanketten og sender den og alle nødvendige bilag til kodbyen.tilladelser@okf.kk.dk .

Hvis du får tilladelse til arrangementet, vil der ligeledes blive udarbejdet en areallejekontrakt. 

Det det være nødvendigt at indhente tilladelser fra andre myndigheder, enten før/efter du har fået tilladelsen fra Københavns Ejendomme (KEJD). Se mere information længere nede på siden. 

 

Særligt for Kødboderne, Slagterboderne og Høkerboerne

Vær opmærksom på, at du skal søge tilladelsen hos Center for Byliv, og ikke KEJD, hvis du vil afholde et arrangement i Høkerboderne, Slagterboderne eller Kødboderne. Ansøgningen til Center for Byliv finder du her: Søg tilladelse til dit udendørs arrangement 

 

Særligt for lejere i Kødbyen

Hvis du som lejer i Kødbyen allerede lejer et udendørsområde eller har en tilladelse til udeservering, og ønsker at søge tilladelse til et arrangement på dit areal, er du undtaget for kravet om betaling, samt areallejekontrakt. Du skal dog stadig søge om tilladelsen til arrangementet på samme vis som andre. 

Hvis dit arrangement skal afvikles på arealer, der ligger udenfor dit tilladte udendørsareal, vil du blive opkrævet arealleje for det ekstra areal. 

Tilladelser fra andre myndigheder

Du er forpligtet til at indhente de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder vedrørende dit arrangement. Herunder en ikke udtømmende liste. 

 

Københavns Politi 

Du skal altid indhente en tilladelse fra Københavns Politi via. Service og tilladelser | Politi. Vær opmærksom på, at Politiet af sikkerheds- og ordensmæssige hensyn kan kræve, at du senest 1 måned før afholdelsen af arrangementet fremsender en sikkerhedsplan.

Du skal også have en tilladelse fra Københavns Politi, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Enten har du allerede en permanent tilladelse eller du skal indhente en lejlighedstilladelse. Ansøgningsblanketten finder du på politiets hjemmeside.

 

Center for Bygninger 

Du skal søge byggetilladelse for at afvikle dit arrangement i følgende tilfælde:

  • Arrangementet afholdes på et fredet areal (hent kort over fredede arealer nederst på siden)
  • Arrangementet er for flere end 150 personer samtidigt
  • Arrangementet varer længere end 6 uger
  • Du vil opstille ikke certificerede konstruktioner (fx. scener, telte eller tribuner) 

Bliv klogere på, hvorvidt dit arrangement kræver en byggetilladelse eller ej, og hvordan du søger på Søg tilladelse til dit udendørs arrangement.

For at din byggesag kan blive behandlet skal du have en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme. Denne kan du først ansøge om, når der foreligger en arrangementstilladelse fra Københavns Ejendomme. Du skal altså være ude i god tid, hvis du påtænker at gennemføre et arrangement. Ejerfuldmagten søges her: Ansøgning om ejerfuldmagt | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Center for Byliv

Hvis dit arrangement skal foregå helt eller delvist på privat fællesvej, dvs. på vejarealet langs med Øksnehallen nærmest Hovedbanegården og/eller Staldgade fra Halmtorvet til Ingerslevsgade, skal du udover vores tilladelse efterfølgende indhente en tilladelse hos Center for Byliv, der ligeledes skal godkende arrangementet. Ansøgning sker via Søg tilladelse til dit udendørs arrangement.

Hvis du vil holde et arrangement i Høkerboderne, Slagterboderne eller Kødboderne, skal du ikke have tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Du skal i stedet søge om tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via Søg tilladelse til dit udendørs arrangement

 

Slots- og kulturstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen (SLKS) skal underrettes om større arrangementer (over 150 pers pr. dag) som ikke bryder en overflade på et fredet areal. Hvis arrangementet indenfor de markerede event- og rekreative zoner (jf. BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY s. 8).

Du skal søge officielt tilladelse hos SLKS hvis overfladen på et fredet areal brydes eller der opstilles bygninger/telte der har karakter af permanente eller semi-permanente konstruktioner. Dette gælder uagtet hvor i Kødbyen arrangementet afvikles.

 

Sagsbehandlingstid

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister. Det betyder, at hvis du ikke har ansøgt i god nok tid, kan du ikke være sikker på, at din ansøgning kan nå at blive behandlet af alle myndigheder. Københavns Ejendomme forsøger at sagsbehandle så hurtigt som muligt, men prioriterer løbende arbejdsbyrden. I de fleste tilfælde vil sagsbehandleren tage direkte kontakt til ansøger for at afklare, om det er realistisk at få indhentet de nødvendige tilladelser inden arrangementet.

 

Spørgsmål?

For eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen eller generelt til arrangementer i Kødbyen kan du altid sende en mail til kodbyen.tilladelser@okf.kk.dk.