Byggearbejder og renoveringer

Læs om regler for ombygningsarbejde samt renoveringer i Kødbyen
Fotograf
Colorbox

Vi har samlet en række væsentlige dokumenter og links, for at gøre det nemmere for dig at bygge om.

"Bygnings- og Byrumsmanual for Den Hvide Kødby" kan downloades samlet eller pr. kapitel.

Du kan også downloade "Gode Råd til din byggetilladelse..." hvor vi beskriver hvem og hvorledes du henvender dig med dine ansøgninger.

I dokumentet "Den Gode Ansøgning" har vi lavet en liste over de materialer som du skal have indsamlet og udarbejdet og som skal sendes med når du ansøger Center for Bygninger om byggetilladelse. Mangler du materialer i din ansøgning kan Center for Bygninger afvise din ansøgning og bede dig eftersende ansøgningen. En afvisning forsinker processen i Center for Bygninger.