Udeservering i Den Hvide Kødby

Du skal søge om tilladelse til udeservering i Den Hvide Kødby.

Den Hvide Kødby er fredet og er derfor underlagt særlige bestemmelser og restriktioner.

Reglerne for udeservering afviger dog ikke væsentligt fra de generelle bestemmelser i Københavns Kommune.

I vedlagte folder kan du læse mere om reglerne og ansøgningsprocedurer ift. udeservering i Kødbyen.

Ansøgninger:

Ansøgninger om tilladelse til udeservering på Flæsketorvet skal stiles til Københavns Ejendomme. Ansøgning sendes til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk. Brug ansøgningsskemaet nederst på siden. Du skal beregne op til 4 ugers behandlingstid på din ansøgning. 

Sørg for at læse reglementet for udeservering i Den Hvide Kødby, inden du søger. Det er vigtigt, at du overholder retningslinjerne. Ved overtrædelse af disse kan Københavns Ejendomme vælge at inddrage din tilladelse. Ved en inddragelse kan der ikke genansøges i samme kalenderår.

Som udgangspunkt kan du maksimalt ansøge om udeservering på fortov i din egen facadelængde samt inddragelse af vejareal (maks. 15 meter) foran dit lejemål - dog aldrig et areal, der går ud over din egen facadelængde.

Vi har brug for virksomhedens kaldenavn (navn på facade), evt. cvr registreret navn, CVR-nr., adresse og kontaktoplysninger på ansvarlig virksomhedsejer i ansøgningen. Derudover ønsker vi at have 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes såfremt det er nødvendigt.

Ansøgning skal også indeholde oplysninger om, hvilket inventar og antal heraf du ønsker at opstille, hvilken type afskærmning du vil benytte, om du ønsker at søge om serveringsdisk (tegning/foto samt beskrivelse) og hvorvidt du ønsker at ansøge om opstilling af A-skilt(e).

Husk at vedlægge en målfast tegning, der tydeligt viser, hvilket areal du søger om tilladelse til.

Tilladelser gives individuelt under hensyntagen til naboer, vareleveringer, cykelparkering og anden daglig brug af udearealerne.

Vær omhyggelig med at udfylde skemaet og finde samt vedlægge nødvendige tegninger, fotos etc. Jo mere oplysende din ansøgning er, jo hurtigere kan vi give dig et svar.

Der kan ansøges om tilladelse til at etablere nedgravede parasolfods-bøsninger. Tilladelse hertil gives separat. Samtlige udgifter til etablering og evt. reetablering er restauratørens eget ansvar. Etableringen sker efter gæsteprincippet, hvilket betyder, at grundejer til enhver tid kan opgrave areal og bøsninger uden ansvar, hvis der ex. skal renoveres kloak på arealet. Restauratører skal derudover indbetale et depositum som sikkerhed for evt. reetablering. Anvend ansøgningsskemaet nederst på siden.

I boderne:

Ønsker du at ansøge om udeservering i Høkerboderne, Kødboderne, Slagterboderne eller på Halmtorvet skal du anvende ansøgningsskemaet hos Center for Byliv, da disse arealer er offentlig vej.