Udeservering i Den Grå Kødby

Du skal have tilladelse til udeservering i Den Grå Kødby

Ansøgninger:

Ansøgninger om tilladelse til udeservering i Den Grå Kødby skal stiles til Københavns Ejendomme. Ansøgning sendes til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk. Brug ansøgningsskemaet nederst på siden. Du skal beregne op til 4 ugers behandlingstid på din ansøgning.

Sørg for at læse reglementet for udeservering i Den Grå Kødby, inden du søger. Det er vigtigt, at du overholder retningslinjerne. Ved overtrædelse af disse kan Københavns Ejendomme vælge at inddrage din tilladelse. Ved en inddragelse kan der ikke genansøges i samme kalenderår.

Vi har brug for virksomhedens kaldenavn (navn på facade), evt. cvr registreret navn, CVR-nr., adresse og kontaktoplysninger på ansvarlig virksomhedsejer i ansøgningen. Derudover ønsker vi at have 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes såfremt det er nødvendigt.

Ansøgning skal også indeholde oplysninger om, hvilket inventar og antal heraf du ønsker at opstille, hvilken type afskærmning du vil benytte, om du ønsker at søge om serveringsdisk (tegning/foto samt beskrivelse) og hvorvidt du ønsker at ansøge om opstilling af A-skilt(e).

Husk at vedlægge en målfast tegning, der tydeligt viser, hvilket areal du søger om tilladelse til.

Tilladelser gives indviduelt under hensyntagen til naboer, vareleveringer, cykelparkering og anden daglig brug af udearealerne.

Vær omhyggelig med at udfylde skemaet og finde samt vedlægge nødvendige tegninger, fotos etc. Jo mere oplysende din ansøgning er, jo hurtigere kan vi give dig et svar.