Søg tilladelse til dit arrangement i Kødbyen

Københavns Ejendomme & Indkøb tilbyder mulighed for at afholde udendørs arrangementer i Kødbyen.

Der er kommet nye retningslinjer for arrangementer i Kødbyen, som pt. er ved at blive afklaret. Samtidig er nye procedurer ved at blive udarbejdet. Sagsbehandlingstiden kan derfor være længere end normalt.

Ansøgning om arrangement

Hvis du vil afholde et arrangement i Kødbyens byrum, skal du have en tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Du ansøger om tilladelse ved at udfylde ansøgningsblanketten nederst på denne side. Du skal udfylde de gule felter i blanketten og vedlægge de nødvendige bilag. 

Udfyldt blanket med bilag skal sendes til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Det er vigtigt, at du læser de generelle vilkår for arrangementer i Kødbyen, inden du sender ansøgningen. De generelle vilkår finder du nederst på denne side.

Det er ligeledes vigtigt, at du sætter dig ind i "forskrift for udendørs musikarrangementer", hvis du søger om tilladelse til musikafvikling.

Fokus på ”Kød og Kreativitet”

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en vision for Kødbyen.

Kødbyen skal være et hjemsted for ”Kød og Kreativitet”

Kødbyen skal være en åben og rummelig bydel med et dynamisk byliv

Kødbyen skal være en foranderlig, international oplevelsesdestination med en stærk identitet

Vi lægger derfor særlig vægt på, at arrangementer i Kødbyen understøtter Borgerrepræsentationens visioner, og at arrangementerne har fokus på produktion, salg og udvikling af fødevarer (”Kød”) og/eller skabelse af originale/innovative idéer og produkter, herunder innovation og kunst (”Kreativitet”).

I vores vurdering af arrangementet bliver der herudover taget hensyn til, at den daglige drift i Kødbyen kan opretholdes.

Det er ikke muligt at afholde private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllupper osv. eller arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Tilladelser fra myndighederne

Det er nødvendigt at indhente tilladelser til dit arrangement fra andre end Københavns Ejendomme & Indkøb. Når du skal indhente tilladelse fra myndighederne, skal du bruge en forudgående tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Hvis du ikke har det, bliver din ansøgning ikke behandlet hos myndighederne.

Tilladelse fra Københavns Politi

Du skal altid søge om tilladelse til dit arrangement hos Københavns Politi. denne kan du søge inden du får tilladelsen fra Københavns Ejendomme og Indkøb.

Udfyld Politiets ansøgningsblanket vedr. "afholdelse af demonstration, koncert etc" og send den til kbh-tilladelser@politi.dk. Vær opmærksom på, at Politiet af sikkerheds- og ordensmæssige hensyn kan kræve, at du senest 1 måned før afholdelsen af arrangementet fremsender en sikkerhedsplan.

Du kan kontakte Politiets sektion for planlægning på telefon 35 21 28 98, hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med din tilladelse.

Tilladelse til salg af alkohol

Du skal også have en tilladelse fra Københavns Politi, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Enten har du allerede en permanent tilladelse eller du skal indhente en lejlighedstilladelse. Ansøgningsblanketten finder du på politiets hjemmeside.

Hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med eventuel alkoholbevilling, kan du kontakte Politiets tilladelseskontor på telefon 35 21 39 99.

Tilladelse fra Center for Bygninger

Du skal i mange tilfælde også søge om byggetilladelse for at kunne afvikle dit arrangement. Byggemyndighederne kræver at du søger om byggetilladelse i følgende tilfælde:

  • hvis arrangementet afholdes på et fredet areal (hent kort over fredede arealer nederst på siden)

  • hvis arrangementet er for flere end 150 personer

  • hvis arrangementet varer længere end 6 uger

  • hvis du vil opstille ikke certificerede konstruktioner (fx scener, telte eller tribuner) uagtet deres størrelse

Bliv klogere på, hvorvidt dit arrangement kræver en byggetilladelse eller ej, og hvordan du søger på Søg tilladelse til dit udendørs arrangement.

For at din byggesag kan blive behandlet skal du have en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme og Indkøb. Denne kan du først ansøge om, når der foreligger en tilladelse fra Københavns Ejendomme og Indkøb. Du skal altså være ude i god tid, hvis du påtænker at gennemføre et arrangement.

Tilladelse fra Center for Byliv og Virksomheder

Hvis dit arrangement skal foregå helt eller delvist på privat fællesvej, dvs. på vejarealet langs med Øksnehallen nærmest Hovedbanegården og/eller Staldgade fra Halmtorvet til Ingerslevsgade, skal du også indhente en tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via Søg tilladelse til dit udendørs arrangement

Særligt vedr. Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne

Hvis du vil holde et arrangement i Høkerboderne, Slagterboderne eller Kødboderne, skal du ikke have tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Du skal i stedet søge om tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via Søg tilladelse til dit udendørs arrangement

 

Sagsbehandlingstid

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister. Større arrangementer har derfor også længere sagsbehandlingstid. Det betyder, at hvis du ikke har ansøgt i god nok tid, kan du ikke være sikker på, at din ansøgning kan nå at blive behandlet af alle myndigheder. Københavns Ejendomme og Indkøb forsøger at sagsbehandle så hurtigt som muligt, men prioriterer løbende arbejdsbyrden. I de fleste tilfælde vil sagsbehandleren tage direkte kontakt til ansøger for at afklare, om det er realistisk at få indhentet de nødvendige tilladelser inden arrangementet.

Der skal også indhentes tilladelse fra andre myndigheder. Teknik og Miljøforvaltningen oplyser på deres hjemmeside, at der skal påregnes min 1 måneds sagsbehandling. Husk at eventuelle mangler i en ansøgning kan forlænge sagsbehandlingen betydeligt.

Læs om sagsbehandlingstider i Teknik og Miljøforvaltningen 

Spørgsmål?

For eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen eller generelt til arrangementer i Kødbyen kan du altid sende en mail til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Støj 

Er du som nabo generet af et arrangement, som du mener ikke overholder de gældende retningslinjer, kan du rette henvendelse til Center for Støjgener. 

I normal kontortid kan du ringe på tlf. 2686 5827. Fredag og lørdag aften/nat (kl. 21-03) er det muligt at kontakte støjvagten på tlf. 3366 2585.

Drejer det sig store gener i tider, hvor Center for Støjgener ikke modtager opkald, kan du ringe til Politiet på tlf. 114