Graffiti

Gør opmærksom på graffiti

Københavns Kommune har en serviceaftale med Alliance+.

Den betyder, at der sker afrensning af graffiti 1 gang om ugen.

Du kan hjælpe med at gøre opmærksom på ny graffiti ved at sende en mail med oplysninger om sted, størrelse og evt. vedlægge et foto til den ansvarlige afdeling for graffiti i Teknik og Miljøforvaltningen på graffiti@tmf.kk.dk

I Slagterboderne, Høkerboderne og Kødboderne er det TMF der har ansvaret for graffiti. Finder du forhold du ønsker udbedret kan det indrapporteres via app’en ”Giv et Praj København”. Dette gælder kun for ovenstående gader & fortove. Find linket til "Giv et praj" herunder.