Affald

Lejere i Kødbyen har hver især ansvar for deres egen affaldshåndtering. Det er i dag lovpligtigt at sortere sit affald i en række fraktioner.

KEJD stiller som udlejer et område til rådighed for affaldshåndteringen. Det er virksomhedens ansvar at få de lovpligtige fraktioner passet ind på det angivne område. 

KEJD stiller i visse områder af Kødbyen et affaldsrum til rådighed som flere brugere benytter i en fælles affaldsordning. 

Såfremt et fælles affaldsrum er etableret/bliver etableret, er du som ny lejer forpligtet til at deltage i den fælles affaldsløsning. 

Affaldscontainere skal opbevares bag lås. Står affaldscontainere i det fri skal de være aflåste. 

Lejer er forpligtet til, at affaldscontainere til enhver tid er af en stand som ikke tiltrækker rotter. 

Kontakt Kødbyens renholdelses team hvis du finder affald (herunder også stofrelateret affald)

  • Josef: 2691 9470
  • Ramazan: 2675 2676
  • Åbningstider: mandag-torsdag 7-14.30, fredag 7-11.30 (Stofrelateret affald udenfor disse åbningstider varetages af de sociale viceværter). 

Renhold (i Kødboderne, Høkerboderne og Slagterboderne)

I Slagterboderne, Høkerboderne og Kødboderne er det TMF der har ansvaret for rengøring. Finder du forhold du ønsker udbedret kan det indrapporteres via app’en ”Giv et Praj København”. Dette gælder kun for ovenstående gader & fortove. Find linket til "Giv et praj" herunder.

Kanyler og junk

Hvis I oplever sprøjteaffald i, eller omkring jeres lejemål kan du kontakte de Sociale Viceværter i Kødbyen (Sarah og Zakeria) 

  • Tlf. 8177 3693 
  • Åbningstider: mandag–fredag 11.00 – 18.30, lørdag–søndag 07.00 – 18.30.