Igangværende og planlagte anlægsarbejder (KEJD)

Se listen over de større anlægsarbejder vi har gang i, hvilke vi planlægger og vores bedste bud på, hvornår de gennemføres.
Kortet nederst er en test på vores kommende metode til at informere om byggeprojekter
Fotograf
Colorbox

Ansvarsfraskrivelse

Der sker rigtigt meget i Kødbyen og mange af projekterne er komplicerede. Derfor kan der ske forskydninger i rækkefølgen af projekterne, og arbejderne kan tage længere tid end forventet. Vi bestræber os på at genere lejerne mindst muligt og informere så godt vi kan.

Nedenstående liste inkluderer IKKE anlægsarbejder der varetages af lejerne selv, men er udelukkende en ovesigt over KEJD-anlægsprojekter.

Vi gør opmærksom på at vores renoveringsprojekter næsten altid indeholder forskellige uforudsigelige forhold der vil påvirke vores tidsplaner.

Senest opdateret 31.1.2024.

Igangværende Anlægsarbejder

 • Renovering af varmtvandsledninger. Projektperiode: 2020-2025
 • Skolebyggeri v. Dybbølsbro (Bygherre: BYK - Byggeri København) Projektperiode: 2021-2024
 • Klargøring af lejemål, Slagtehusgade 46. Projektperiode: 2022-2024
 • Brandskaderenovering, Halmtorvet 21.
 • Renovering af tag, shedlyse, tagvinduer og 1. sals vinduer på Flæskehallen: Forventet projektperiode: 2024
 • Tag og vinduer på Kød- og Flæskehallen (inco). Forventet projektperiode: 2024
 • Etablering af nyt skralderum ved Slagtehusgade 18. Forventet afsluttet: 1. kvartal 2024
 • Etablering af nyt skralderum Slagtehusgade 12. Projektopstart: 1. kvartal 2024
 • Klargøring af lejemål, Halmtorvet 17B. Projektopstart: 1. kvartal 2024

Planlagte Anlægsarbejder

 • Affaldsstationer i Kokkegården. Forventet projektperiode: 2024.
 • Klargøring af lejemål, Kødboderne 24. Forventet projektperiode: 2025
 • Ombygning af Maskincentralens oplagsplads, Staldgade 76: Forventet projektperiode: 2024.
 • Renovering af tag og facader, Staldgade 74. Forventet projektstart: 2024.
 • Betonrenovering, tunnel under rampe i Staldgade. Forventet projektperiode: 2024

VI TESTER ET KORT MED IGANGVÆRENDE BYGGEPROJEKTER. KORTET VIL PÅ SIGT AFLØSE OVENSTÅENDE LISTE:

Nyligt udførte anlægsarbejder

 • Forlængelse af trappe til tag ved Staldgade 20: Forventet projektopstart: 2 kvartal 2023.
 • Klargøring af lejemål, Slagtehusgade 40, 1 sal. Forventet projektperiode: 3 kvartal 2023
 • Nyt tag og vindue-/dørrenovering, Slagtehusgade 3 og 7. Projektperiode: nov 22 - maj 23