Regulativer & Lejekontrakter

Uddrag af relevante regulativer og bestemmelser for lejere i Kødbyen.
Fotograf
Colorbox

Lejekontrakterne indeholder bestemmelser for lejers brug af lokaler og udearealer. Læs din lejekontrakt grundigt og vær opmærksom på bilagene, hvor regulativer og tekniske bestemmelser kan læses.

Kontraktændringer

Pr. 1. sept. 2016 opkræves et gebyr for udarbejdelse af tillæg eller andre kontraktuelle ændringer.

Udarbejdelse af tillæg afregnes iht. til medgået tid, dog minimum med kr. 3.000 ekskl. moms

Alle henvendelser vedr. kontrakter, driftsudgifter o.a. skal ske til kodbyen.administration@okf.kk.dk