Igangværende og planlagte anlægsarbejder

Se listen over de større anlægsarbejder vi har gang i, hvilke vi planlægger og vores bedste bud på, hvornår de gennemføres.
Fotograf
Colorbox

Ansvarsfraskrivelse

Der sker rigtigt meget i Kødbyen og mange af projekterne er komplicerede. Derfor kan der ske forskydninger i rækkefølgen af projekterne, og arbejderne kan tage længere tid end forventet. Vi bestræber os på at genere lejerne mindst muligt og informere så godt vi kan.

Igangværende Anlægsarbejder

 • Klargøring af Lejemål. Flæsketorvet 45-55. Forventet projektperiode: sommer 2022
 • Renovering af gården ved Høkerboderne 6-20. Udestående arbejde: Asfalt slidlag: april2022​
 • Renovering af varmtvandsledninger. Projektperiode: 2021+ 2022
 • Skolebyggeri v. Dybbølsbro (Bygherre: BYK - Byggeri København) Projektperiode: 2021-2024

Planlagte Anlægsarbejder

 • Affaldsstationer i Kokkegården. Forventet projektperiode: 2022.
 • Etablering af nyt skralderum ved Slagtehusgade 18 + Slagtehusgade 12: Forventet projektperiode: 2022-23
 • Tunnelrenovering under Slagterboderne øst samt mindre pletter Flæsketorvet vest + Høkerboderne og Kødboderne. Overfladeopbrydning, ny membran og ny asfalt. Projektperiode: sommer 2022
 • Klargøring af lejemål, Slagtehusgade 46. Forventet projektperiode: 2022/23
 • Klargøring af lejemål, Halmtorvet 17B. Forventet projektperiode:  2023
 • Nyt tag og facaderenovering, Slagtehusgade 3 og 7. Forventet projektstart: sept. 2022
 • Ombygning af Maskincentralens oplagsplads, Staldgade: Forventet projektperiode: 2022/23.
 • Renovering af tag og facader, Staldgade 74. Forventet projektstart: 2023.
 • Tag og vinduer på Kød- og Flæskehallen (inco). Forventet projektperiode: 2022-23