Apply for permission for your event in Kødbyen

Københavns Ejendomme & Indkøb offers the opportunity to hold outdoor events in The Meatpacking District.
In 2021, it will not be possible to hold external events at Flæsketorvet due to a major renovation project.

Ansøgning om arrangement

Hvis du vil afholde et arrangement i Kødbyens byrum, skal du have en tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Du ansøger om tilladelse ved at udfylde ansøgningsblanketten nederst på denne side. Du skal udfylde de gule felter i blanketten og vedlægge de nødvendige bilag. 

Udfyldt blanket med bilag skal sendes til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Det er vigtigt, at du læser de generelle vilkår for arrangementer i Kødbyen, inden du sender ansøgningen. De generelle vilkår finder du nederst på denne side.

Det er ligeledes vigtigt, at du sætter dig ind i "forskrift for udendørs musikarrangementer", hvis du søger om tilladelse til musikafvikling.

Fokus på ”Kød og Kreativitet”

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en vision for Kødbyen.

Kødbyen skal være et hjemsted for ”Kød og Kreativitet”

Kødbyen skal være en åben og rummelig bydel med et dynamisk byliv

Kødbyen skal være en foranderlig, international oplevelsesdestination med en stærk identitet

Vi lægger derfor særlig vægt på, at arrangementer i Kødbyen understøtter Borgerrepræsentationens visioner, og at arrangementerne har fokus på produktion, salg og udvikling af fødevarer (”Kød”) og/eller skabelse af originale/innovative idéer og produkter, herunder innovation og kunst (”Kreativitet”).

I vores vurdering af arrangementet bliver der herudover taget hensyn til, at den daglige drift i Kødbyen kan opretholdes.

Det er ikke muligt at afholde private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllupper osv. eller arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Tilladelser fra myndighederne

Det er nødvendigt at indhente tilladelser til dit arrangement fra andre end Københavns Ejendomme & Indkøb. Når du skal indhente tilladelse fra myndighederne, skal du bruge en forudgående tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Hvis du ikke har det, bliver din ansøgning ikke behandlet hos myndighederne.

Tilladelse fra Københavns Politi

Du skal altid søge om tilladelse til dit arrangement hos Københavns Politi.

Udfyld Politiets ansøgningsblanket vedr. "afholdelse af demonstration, koncert etc" og send den til kbh-tilladelser@politi.dk. Vær opmærksom på, at Politiet af sikkerheds- og ordensmæssige hensyn kan kræve, at du senest 1 måned før afholdelsen af arrangementet fremsender en sikkerhedsplan.

Du kan kontakte Politiets sektion for planlægning på telefon 35 21 28 98, hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med din tilladelse.

Tilladelse til salg af alkohol

Du skal også have en tilladelse fra Københavns Politi, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Enten har du allerede en permanent tilladelse eller du skal indhente en lejlighedstilladelse. Ansøgningsblanketten finder du på politiets hjemmeside.

Hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med eventuel alkoholbevilling, kan du kontakte Politiets tilladelseskontor på telefon 35 21 39 99.

Tilladelse fra Center for Bygninger

Skal du opsætte midlertidige konstruktioner som fx telte, scener eller tribuner, kan det i nogle tilfælde også kræve en byggetilladelse fra Center for Bygninger. Dette gælder også, hvis arrangementet er indhegnet, hvis arrangementsarealet er mere end 1.000 m² eller hvis du skal samle mere end 1.000 personer på et givet tidspunkt. Bliv klogere på, hvorvidt dit arrangement kræver en byggetilladelse eller ej, og hvordan du søger på Københavns Kommunes hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit arrangement kræver en byggetilladelse, kan du kontakte Dialogteamet for byggesager på telefon 33 66 37 10.

For at din byggesag kan blive behandlet skal du have en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme og Indkøb. Denne kan du først ansøge om, når der foreligger en tilladelse fra Københavns Ejendomme og Indkøb. Du skal altså være ude i god tid, hvis du påtænker at gennemføre et større arrangement.

Tilladelse fra Center for Byliv og Virksomheder

Hvis dit arrangement skal foregå helt eller delvist på privat fællesvej, dvs. på vejarealet langs med Øksnehallen nærmest Hovedbanegården og/eller Staldgade fra Halmtorvet til Ingerslevsgade, skal du også indhente en tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via kk.dk/arrangementer.

Særligt vedr. Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne

Hvis du vil holde et arrangement i Høkerboderne, Slagterboderne eller Kødboderne, skal du ikke have tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Du skal i stedet søge om tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via kk.dk/arrangementer.

Sagsbehandlingstid

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister. Større arrangementer har derfor også længere sagsbehandlingstid. Det betyder, at hvis du ikke har ansøgt i god nok tid, kan du ikke være sikker på, at din ansøgning kan nå at blive behandlet af alle myndigheder. Københavns Ejendomme og Indkøb forsøger dog at sagsbehandle så hurtigt som muligt. I de fleste tilfælde vil sagsbehandleren tage direkte kontakt til ansøger for at afklare, om det er realistisk at få indhentet de nødvendige tilladelser inden arrangementet.

Der skal også indhentes tilladelse fra andre myndigheder. Teknik og Miljøforvaltningen oplyser på deres hjemmeside, at der skal påregnes min 1 måneds sagsbehandling. Husk at eventuelle mangler i en ansøgning kan forlænge sagsbehandlingen betydeligt.

Læs om sagsbehandlingstider i Teknik og Miljøforvaltningen på www.kk.dk/artikel/deadlines-indsendelse-af-ansoegninger-til-arrangementer

Spørgsmål?

For eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen eller generelt til arrangementer i Kødbyen kan du altid sende en mail til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Støj 

Er du som nabo generet af et arrangement, som du mener ikke overholder de gældende retningslinjer, kan du rette henvendelse til Center for Støjgener. 

I normal kontortid kan du ringe på tlf. 2686 5827. Fredag og lørdag aften/nat (kl. 21-03) er det muligt at kontakte støjvagten på tlf. 3366 2585.

Drejer det sig store gener i tider, hvor Center for Støjgener ikke modtager opkald, kan du ringe til Politiet på tlf. 114