Vandrørene i den Hvide og Grå Kødby skal skiftes

26.05.2021
Over de næste 1½ år skal alle vandrør i den Hvide og Grå Kødby skiftes.

Arbejdet starter i juli måned 2021 og blive afsluttet om 1½ år, - i november 2022.

Udskiftningen omfatter alle varmtvandsrør & cirkulationsrør og arbejderne vil ske etapevis.

I første omgang gennemføres der forberedende arbejder i tunnellerne og i juli & august 2021 vil entreprenøren komme rundt i Kødbyen for at registrere de nuværende vandrør.

Fra august 2021 begynder selve udskiftningen. Arbejderne vil naturligvis medføre nogle gener, da det vil være nødvendigt at afbryde vandforsyningen for at skiftet rørene. Alle afbrydelser af vandforsyningen vil ske mellem kl. 05:30 og 10:30.

Derudover vil der også være både støj og byggearbejder i lejemålene ifm., at entreprenøren skal fjerne evt. nedhængte lofter og rørskakter for at komme ind til de eksisterende rør. Alt reetableres efter endt montering af nye rør.

Da arbejderne strækker sig over en lang periode, er det aftalt, at der løbende udsendes orientering om, hvornår lejere påvirkes af arbejdet. Denne orientering sker 14 dage inden arbejderne starter. Lejere modtager orienteringen via deres E-boks.