Port 3 skal hovedrenoveres

09.11.2017
Den igangværende renovering af Port 3 har afsløret store skader

Det var oprindeligt varslet, at arbejderne i Port 3 ville være afsluttet med udgangen af oktober måned, men det hidtidige arbejde har afsløret, at bæreevnen er tæret bort.

Derfor skal hele underlaget i porten skæres bort og reetableres med ny armering.

Port 3 vil derfor fortsat være spærret for al adgang og gennemkørsel indtil udgangen af januar 2018.

Det er en uheldig situation, idet porten er vigtig for den daglige drift af Kødbyen. Desværre er skaderne så omfattende, at det kræver en akut indsats.