Nye regler for arrangementer

11.03.2019
  • ""
Alle regler vedr. arrangementer er blevet ændrede. Og det har også betydning for Kødbyen.

Det er ikke længere nok at få tilladelse fra Grundejeren (KEID). Både Københavns Politi og Center for Bygninger skal give tilladelse til alle arrangementer.

Også grænserne for hvornår du skal søge byggetilladelse er blevet ændrede. Det betdyer at du ofte vil skulle søge om en sådan.

Derudover kan det være nødvendigt at få tilladelse fra Center for Byliv.

Og så er der der komme skærpede regler for musikarrangementer, som både handler om støjgrænser, naboorienteringer og et maksimalt antal arrangementer om året.

Læs mere om de nye regler og vilkår på Kødbyens hjemmeside.