Kødbyens historie udstillet på Flæsketorvet

11.12.2018
  • ""
En stemningsfuld vinduesudstilling på Flæsketorvet giver et kig ind i Kødbyens blodige, berusede og betydningsfulde fortid.

Nu skal Kødbyens historie være hvermandseje. Kødbyen er blevet afsindig populær. I weekenderne strømmer tusindvis af københavnere og turister til Kødbyen for at spise og drikke, se på kunst og opleve den særlige stemning, men de færreste kender områdets fortid. Det gør en ny udstilling noget ved.

Kødbyen er kulturarv
I dag er store dele af Kødbyen lige så fredet som eksempelvis Rosenborg Slot. Der er hverken guldbelagt stuk, marmorsøjler eller tårne med spir på bygningerne i Kødbyen. I stedet er det de hvide slagterfliser, gule klinkegulve, industrielle vinduer og asfalten, som er fredet.

Kødbyens bygninger og byrum gemmer på vigtige historier om, hvordan fremstilling af mad gik fra håndværk til industri, og hvordan politikerne sikrede befolkningen mod dødelige epidemier, der spredte sig gennem fordærvede fødevarer og slagteriaffald. Kødbyen er også stedet, hvor Københavns slagtermestre regerede, og hvor gullaschbaroner blev til, mens sultne børn stod i kø til kasseret kød.

Blodet flød i gaderne
En dødelig koleraepidemi i København blev startskuddet til Kødbyen. Da epidemien udbrød i 1853 blev Københavns politikere overbeviste om, at det skyldtes de uhumske forhold omkring kødproduktionen. De ville stoppe handel med syge dyr, slagteri i byens baggårde og den linde strøm af blod og andet slagteriaffald i Københavns rendestene og åer.

Københavns spisekammer
Københavns Kommune byggede i flere etaper et kommunalt kvægtorv, slagtehuse og til sidst i 1934 Den Hvide Kødby som en stor kødforsyningsmaskine for København. Hvert eneste stykke kød, som københavnerne spiste, passerede i årtier igennem Kødbyens kontrolapparat. Her blev handlet med levende dyr, slagtet op til 2.000 kvæg om dagen og solgt over 50 millioner kilo oksekød om året.

Udstillingen er produceret af Københavns Kommune med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Udstillingen kan ses fra torsdag d. 13. december i vinduerne hos JK Salater på hjørnet af Flæsketorvet og Høkerboderne.