Kødboderne ensrettes fra 27. sept. 2021

Kødboderne ensrettes i indadgående retning fra 27/9 - 17/10 2021

I forbindelse med byggeriet af den nye skole på hjørnegrunden ved Dybbølsbro, skal entreprenøren Aarsleff etablere ny kloak i Kødboderne ud for nr. 22.

Det betyder; at Kødboderne ensrettes i retning mod Flæsketorvet og al udkørsel fra Flæsketorvet skal ske gennem Høkerboderne. Ensretningen af Høkerboderne ophæves i den samme periode.

Af fremsendt tidsplan fra Aarsleff fremgår det, at ensretningen vil ske fra mandag d. 27. september.

Kloakarbejdet og reetableringen af vejbanen vil være overstået onsdag d. 17. november, hvorefter trafikken igen vil være dobbeltrettet.

Aarsleff har, i samarbejde med vejmyndigheden i Teknik og Miljøforvaltningen udarbejdet vedlagte skilteplan, hvor det også fremgår, at der vil være skiltning på Flæsketorvet, der anviser fungerende udkørsel.