Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

14.07.2020
De forberedende arbejder er i gang på Halmtorvet. Selve anlægsarbejdet nærmer sig.

Der arbejdes allerede på Halmtorvet, hvor de er i gang med at omlægge ledninger, inden de anlægger en underjordisk bygning under fortorvet ud for Halmtorvet 17B (modsat vejside).

I fase 2, som indledes 2. kvartal 2021, graves hele krydset Halmtorvet/Gasværksvej op. Denne udgravning vil først blive reetableret hen over 2023.

I hele perioden vil det være muligt at køre ud fra Kødbyen ad Halmtorvet ved siden af Kvægtorvet, idet afspærringen ud for nr. 9 fjernes.

Læs mere om hele projektet via nedenstående link. Eller download vedlagte folder, der kun omhandler arbejderne på Halmtorvet.