Grave- og borearbejde if. byggeriet af Vesterbro Ny Skole

20.10.2020
Der foretages prøveboringer fra 19. okt og 3 uger frem

Københavns Ejendomme har pr. brev sendt til lejere i Kødbyen, på vegne af Byggeri København, orienteret om larmende arbejder ifm prøveboringer på seks udpegede steder omkring den kommende byggeplads.

I brevet står der bla:

"Hver boring kræver opskæring af asfalt som vil støje. De særligt støjende arbejder ifm. opskæringen forventes at vare ca. 1-2 timer pr borefelt. Selve boringen forventes at give mindre svag støj"

Vedlagt til brevet er et kort, der viser boringernes placering. Dette kort er desværre temmeligt utydeligt, hvorfor det kan findes vedlagt denne artikel i bedre udgave.