En mere åben og tryg Kødby

06.02.2017
  • ""
PRESSEMEDDELELSE.

Ny belysning, ændrede parkeringsforhold, åbne porte og et vagtkorps har gjort Kødbyen til et sted, hvor det er blevet tryggere at færdes.

Ny belysning, ændrede parkeringsforhold, åbne porte og et vagtkorps har gjort Kødbyen til et mere åbent sted, hvor det er blevet tryggere at færdes døgnet rundt.

Københavns Kommune har arbejdet intenst med at udvikle byrummet i Kødbyen, så den kreative bydel er blevet mere åben og tryg at færdes i for de besøgende. Det fremgår af Kødbyens årsrapport for 2016.

Det er blandt andet sket ved, at portene mellem Den Grå Kødby og omverdenen nu er åbne hele døgnet rundt. Med portåbningerne er der skabt en bedre sammenhæng mellem Den Brune Kødby, Den Hvide Kødby og Den Grå Kødby, som hidtil har været et lukket område om natten.

”Kødbyens kreative miljø tiltrækker innovative virksomheder, som er med til at skabe vækst og udvikling i København. Vi skal fortsætte med at udvikle spændende - og trygge rammer - i og omkring Kødbyen, for området har potentiale til at blive en endnu stærkere vækstmotor og publikumsmagnet”, siger overborgmester Frank Jensen (S). 

Der er desuden indført parkeringsforbud i Den Brune Kødby og mere ordnede p-forhold i Den Grå Kødby, og dermed har Den Grå Kødby og Kvægtorvet forvandlet sig til åbne områder med bedre plads til kulturelle aktiviteter. Hidtil har her fx været afviklet EM i ladcykelløb, Copenhagen Cooking og Talk Town.

En tryggere kødby

Sideløbende med portåbninger og nye parkeringsregler er sidste hånd ved at blive lagt på en ny belysning. Samtidig runderer et særligt vagtkorps nu Den Hvide Kødby og Den Grå Kødby hver nat fra kl. 23-07. Både belysning, åbne porte og vagter bidrager til at gøre Kødbyen til et rart og trygt sted, også når mørket falder på.

”Kødbyens gæster skal føle sig trygge. Derfor vil vi arbejde videre med at gøre Kødbyen tryg, samtidig med at vi bevarer den gode balance mellem virksomhedernes daglige drift og Kødbyen som en levende bydel med mange aktiviteter og besøgende”, siger overborgmester Frank Jensen.

For mere information, se rapporten ”Kødbyen 2016” fra Københavns Ejendomme & Indkøb, Økonomiforvaltningen.

Pressekontakt: Kommunikationsmedarbejder Merle Sofie Simonsen, mobil 2151 9112 eller mail cc7q@okf.kk.dk.

Fakta om Kødbyen

  • Københavns Kødby ligger på Vesterbro og består af tre dele: Den Brune Kødby, Den Grå Kødby og Den Hvide Kødby.
  • Det er Københavns Ejendomme & Indkøb under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, som varetager driften og udviklingen af Kødbyen.
  • Københavns Ejendomme & Indkøb udlejer i dag lokaler til ca. 120 virksomheder og institutioner. Nogle af lejerne fremlejer, så i alt ca. 350 virksomheder og institutioner holder til i Kødbyen.
  • Over halvdelen af virksomhederne anslås at være kreative erhverv, hvoraf ca. 25 er spisesteder, som på en god fredag aften bespiser ca. 4.500 gæster.