Dybbølsbro ensrettes fra lørdag 12. januar

09.01.2019
  • ""
    google maps
Der kan forsat køres fra Fisketorvet mod Vesterbro

Teknik og Miljøforvaltningen udvider Dybbølsbro og for at skabe plads til byggearbejdet indsnævres Dybbølsbro til en retning.

Cyklister og fodgængere kan fortsat krydse broen i begge retninger.

Ensretningen forventes opretholdt til ultimo 2019.

Læs orienteringsskrivelsen fra forvaltningen.