Budget 2019 har betydning for Kødbyen

14.09.2018
Fredag 7. sept. indgik syv partier budgetaftale for København.

Også dette års budgetforlig betyder en del for Kødbyen.

Ny Skole:

Der blev afsat penge til etablering af en ny skole med tre spor på hjørnegrunden mod Dybbølsbro. Skolen skal også huse en madskole og have en idrætshal, som uden for skoletid også skal kunne anvendes af foreninger. Skolen forventes klar til brug i 2023.

Samtidig blev det også besluttet at afsætte midler til at ombygge Kødbyens Køleanlæg, som er den kommende skoles nærmeste nabo. Med ombygningen sikres anlægget yderligere, hvilket har været en forudsætning for skolens etablering.

Renhold og nattevagter:

Parterne blev også enige om at videreføre bevillingsudløbene for øget renholdelse og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2019-2022 til øget renholdelse i området omkring H17 samt 1,3 mio. kr.  i 2019-2022 til vagtrundering i Den Brune Kødby.

Demokratiets hus:

Der blev afsat en planlægningsbevilling og midler til reservationshusleje til Demokratiets Hus, som skal huses i Slagtehusgade 6, st.  Demokratiets Hus vil virke som et kulturhus med en stærk ungdomsprofil.

Innovationshuset:

Budgetforliget betyder også et farvel til en vores mere markante kommunale lejere, idet det blev besluttet at nedlægge Innovationshuset på Halmtorvet 27 i løbet af 2019.

Parterne bag aftalen:

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.