BR18 er trådt i kraft

04.01.2018
Det nye bygningsreglement er trådt i kraft 1. januar 2018

Du kan stadig anvende det gamle bygningsreglement i en overgangsfase indtil 30. juni 2018.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skriver om overgangsfasen: "I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter BR15 eller BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket bygningsreglement, man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18."