Hjælp til socialt udsatte

Har du brug for professionel hjælp i mødet med en socialt udsat

I Kødbyen møder du mange personer fra socialt udsatte grupper. De fleste klarer sig selv eller ved venners hjælp.

Men engang imellem er der personer der kan have brug for hjælp.

Er du bekymret for en af gadens folk eller ser en stofbruger, der har det dårligt, kan det være nødvendigt at få hjælp fra professionelle folk.

  • Kødbyens Sociale Viceværter kan kontaktes på tlf 8177 3693 fra kl 12:00-19:30 (okt-marts) eller 13:30-21:00 (maj-sept)
  • Personalet i H17 hjælper i akutte situationer. Tag kontakt til personalet på rampen eller ring 6162 2231.
  • I åbningstiden kan du også kontakte personale i "Den Runde Firkant", hvor Cafe Dugnad og Sundhedsrummet er lokaliseret
  • Personalet fra Mændenes Hjælp (Kontaktstedet) hjælper gerne. Ring 3324 3904. Tryk 5 for Kontaktstedet.
  • Opsøgende gadeplansarbejdere på Vesterbro: (Hjemløseenheden og fremskudt behandling) har deres daglige ture på Vesterbro mellem kl 06 og 23.Kontakt formidles gennem
    • afdelingsleder i Hjemløseenheden Louise Gielov, mobil 23656179 og
    • enhedsleder Anne Kirstine Svanholdt, mobil 51802917.
  • Stenbroens jurister og Gadejuristen hjælper udsatte borgere i mødet med politiet og retsstaten.

Drejer din henvendelse sig om din egen eller andre gæsters tryghed er det fortsat nærpolitiet du skal rette henvendelse til.