Kontakt

Københavns Ejendomme & Indkøb, KEID

Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer Kødbyen og varetager udlejning

HelpDesk

Alle driftssager skal meldes til HelpDesk

Vagttelefonen

Når uheldet er ude og HelpDesk er lukket.

Kødbyens Maskincentral

Maskincentralen står for den løbende vedligeholdelse og drift af Kødbyen.

Udvikling af Kødbyen

Udviklingsafdelingen arbejder med fremtiden

Kødbyforeningen

Sammenslutningen af lejere i den Grå og Hvide Kødby

Lokalpolitiet

Lokalpolitiet skaber tryghed i lokalområdet

Kødbyens Mad & Marked

Kødbyens Mad & Marked er Kødbyens store weekend marked. Indkøb, drikke og mad i spændende omgivelser.

H17 - Stofindtagelsesrummet

Nordens største stofindtagelsesrum ligger i Den Grå Kødby