Udeservering i Den Grå Kødby

  • Colorbox
Fra 2019 skal der indhentes tilladelse til udeservering i Den Grå Kødby

Retningslinjer, ansøgningsskema og andet relevant materiale vedr. ansøgning om udeservering i Den Grå Kødby er under udarbejdelse og vil blive uploadet medio februar.

Der udsendes besked til restauratører i Den Grå Kødby, når materialet er uploadet.