Søg tilladelse til dit arrangement i Kødbyen

  • Arrangementsarealer i Kødbyen. Download kort til print nederst på siden
Københavns Ejendomme & Indkøb tilbyder mulighed for at afholde arrangementer i Kødbyen

Ansøgning om arrangement

Hvis du vil afholde et arrangement i Kødbyens byrum, skal du have en tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Du ansøger om tilladelse ved at udfylde ansøgningsblanketten nederst på denne side. Du skal udfylde de gule felter i blanketten og vedlægge de nødvendige bilag. 

Udfyldt blanket med bilag skal sendes til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Det er vigtigt, at du læser de generelle vilkår for arrangementer i Kødbyen, inden du sender ansøgningen. De generelle vilkår finder du nederst på denne side.

Fokus på ”Kød og Kreativitet”

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget en vision for Kødbyen.

  • Kødbyen skal være et hjemsted for ”Kød og Kreativitet”
  • Kødbyen skal være en åben og rummelig bydel med et dynamisk byliv
  • Kødbyen skal være en foranderlig, international oplevelsesdestination med en stærk identitet

Vi lægger derfor særlig vægt på, at arrangementer i Kødbyen understøtter Borgerrepræsentationens visioner, og at arrangementerne har fokus på produktion, salg og udvikling af fødevarer (”Kød”) og/eller skabelse af originale/innovative idéer og produkter, herunder innovation og kunst (”Kreativitet”).

I vores vurdering af arrangementet bliver der herudover taget hensyn til, at den daglige drift i Kødbyen kan opretholdes.

Det er ikke muligt at afholde private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllupper osv. eller arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Tilladelser fra myndighederne

Det er nødvendigt at indhente tilladelser til dit arrangement fra andre end Københavns Ejendomme & Indkøb. Når du skal indhente tilladelse fra myndighederne, skal du bruge en forudgående tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Hvis du ikke har det, bliver din ansøgning ikke behandlet hos myndighederne.

Tilladelse fra Københavns Politi

Du skal altid søge om tilladelse til dit arrangement hos Københavns Politi.

Udfyld Politiets ansøgningsblanket vedr. "afholdelse af demonstration, koncert etc" og send den til kbh-tilladelser@politi.dk. Vær opmærksom på, at Politiet af sikkerheds- og ordensmæssige hensyn kan kræve, at du senest 1 måned før afholdelsen af arrangementet fremsender en sikkerhedsplan.

Du kan kontakte Politiets sektion for planlægning på telefon 35 21 28 98, hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med din tilladelse.

Tilladelse til salg af alkohol

Du skal også have en tilladelse fra Københavns Politi, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Enten har du allerede en permanent tilladelse eller du skal indhente en lejlighedstilladelse. Ansøgningsblanketten finder du på politiets hjemmeside.

Hvis du skulle have spørgsmål i forbindelse med eventuel alkoholbevilling, kan du kontakte Politiets tilladelseskontor på telefon 35 21 39 99.

Tilladelse fra Center for Bygninger

Du skal altid indhente en tilladelse fra Center for Bygninger, da de som bygningsmyndighed skal påse, at lovgivningen er overholdt. Dette kan fx være beredskabslovgivning (fx § 35, stk. 3, om arrangementer), Planloven, Vejloven mv. Du ansøger om tilladelser ved at sende din ansøgning til bygninger@tmf.kk.dk. Skriv ”Arrangement” i emnefeltet for hurtigere sagsbehandling.

Skal du opsætte midlertidige konstruktioner som fx telte, scener eller tribuner, kan det i nogle tilfælde også kræve en byggetilladelse fra Center for Bygninger. Bliv klogere på, hvorvidt din konstruktion kræver en byggetilladelse eller ej, og hvordan du søger på Københavns Kommunes hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din konstruktion kræver en byggetilladelse, kan du kontakte Dialogteamet for byggesager på telefon 33 66 37 10.

Tilladelse fra Center for Byliv

Hvis dit arrangement skal foregå helt eller delvist på privat fællesvej, dvs. på vejarealet langs med Øksnehallen nærmest Hovedbanegården og/eller Staldgade fra Halmtorvet til Ingerslevsgade, skal du indhente en tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via kk.dk/arrangementer.

Særligt vedr. Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne

Hvis du vil holde et arrangement i Høkerboderne, Slagterboderne eller Kødboderne, skal du ikke have tilladelse fra Københavns Ejendomme & Indkøb. Du skal i stedet søge om tilladelse hos Center for Byliv. Ansøgning sker via kk.dk/arrangementer.

Sagsbehandlingstid

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister. Større arrangementer har derfor også længere sagsbehandlingstid. Det betyder, at hvis du ikke har ansøgt i god nok tid, kan du ikke være sikker på, at din ansøgning kan nå at blive behandlet af alle myndigheder.

Spørgsmål?

For eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen eller generelt til arrangementer i Kødbyen kan du altid sende en mail til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.