Parkering for lejere

Lejere i Kødbyen har mulighed for at leje en P-plads

Parkerings pladserne i baggårde, i Slagtehusgade og i Staldgade er udlagt til privat parkering.

Parkeringspladserne udlejes til virksomhederne i Kødbyen i den udstrækning, det er muligt.

En parkeringsplads koster 1.060,80 (ex. moms) pr. måned (april 2020). 

Kontakt ejendomsadministrationen på kodbyen.administration@okf.kk.dk, for at høre om mulighederne for at leje en p-plads

Se hvor p-pladserne befinder sig på vedhæftede kort (vi tager forbehold for fejl og ændringer). Visse af pladserne udlejes ikke, men anvendes af Kødbyens håndværkere. 

Vær opmærksom på, at der i den Grå og Brune Kødby er parkering forbudt (udover i de opstregede og udlejede parkeringsbåse), ligesom det er tilfældet i Kokkegården. Se parkeringsforbuds zonerne på  kort via nedenstående link.

Nedenfor finder du en kort vejledning i reglene ifm. af- og pålæsning. Af- og pålæsning er tilladt næsten overalt, men det kræver, at du følger reglerne, for ikke at få en bøde.