Kødbyforeningen

Sammenslutningen af lejere i den Grå, Hvide og Brune Kødby

KØDBYFORENINGEN

En sammenslutningen af lejere i Kødbyen

Kødbyforeningen er en sammenslutning af lejere på tværs af både Den Hvide, Den Grå og Den Brune Kødby, der arbejder for at varetage lejernes interesser i forhold til offentlige og kommercielle interessenter. Vores mission er at samarbejde med både lejere, kommune og politikere om at udvikle Kødbyen med respekt for områdets historie og særlige atmosfære.

Fokus på samarbejde og dialog

I Kødbyforeningen arbejder vi for at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af Kødbyens lejere og KEID. Vi har et tæt og positivt samarbejde med Københavns Kommune og fungerer både som talerør for lejerne og sparringspartner for kommunen i forhold til fx. parkeringsreglerne, vagtordningen, allokering af kommunale midler og udlejningsstrategien for området

Organisationen

Foreningen er organiseret med en ledelse og en bestyrelse.

Den daglige ledelse varetages af Anne Liisberg (Sport & Kulturchef, DGI-byen), Michael Lee Knudsen (Ejendoms- og Serviceleder, Rysensteen Gymnasium) og Kristian Linde (direktør, Kødbyens Fiskebar).

Bestyrelsen mødes fem gange om året og drøfter aktuelle sager, nye initiativer og øvrige indsatsområder. Derudover er der ansat en studentermedhjælper til at varetage de daglige driftsopgaver.

Sig hej!

Hvis du har spørgsmål, forslag eller blot vil sige hej, er du mere end velkommen til at skrive til foreningen på kodbyeninfo@gmail.com