Københavns Ejendomme & Indkøb, KEID

  • Colourbox
Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer Kødbyen og varetager udlejning

Københavns Ejendomme & Indkøb

Borups Allé 177
2400 København NV 
Tlf. 3366 6100
E-mail: kejd@okf.kk.dk
CVR nr: 64942212

Juridiske spørgsmål

  • Christina Ballieu, Tlf. 5152 0223, E-mail: fd1s@kk.dk
  • Nicki Veidal, Tlf. 2336 6619, E-mail: if9n@kk.dk
  • Rasmus Sanchez Hansen, Tlf. 2117 0407, E-mail: sanche@kk.dk

Administrative spørgsmål / opkrævning af leje