Københavns Ejendomme & Indkøb, KEID

  • Colourbox
Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer Kødbyen og varetager udlejning

Københavns Ejendomme & Indkøb

Nyropsgade 1, 5.
1602 København V.
Tlf. 3366 3366
Cvr-nr. 64942212

 

 Juridiske spørgsmål

 

Administrative spørgsmål / opkrævning af leje

Vedligehold/Byggetekniske spørgsmål

  • Bygningsingeniør Martin Grün Roien, Tlf. 2157 8860, E-mail: ci6a@okf.kk.dk

Kvartermanager i Kødbyen