Igangværende og planlagte anlægsarbejder

 • Colourbox
Se listen over de større anlægsarbejder vi har gang i, hvilke vi planlægger og vores bedste bud på, hvornår de gennemføres.

Igangværende Anlægsarbejder

 • Klargøring af lejemål, Flæsketorvet 89, 1 sal. 
 • Klargøring af lejemål, Flæsketorvet 21-41
 • Klargøring af lejemål: Flæsketorvet 39
 • Renovering af kloakker i gården ved Høkerboderne 6-20. Projektperiode september 2020 til maj 2021.​
 • Renovering af varmtvandsledninger. Projektperiode: 2021 
 • Nye vinduer Kødboderne, 3. sal: forår 2021
 • Oprydning i gl. rør og miljøsanering samt etbalering af røgventilation, Flæsketorvet 60 kld. Forventet færdig: maj 2021
 • Renovering Slagtehusgade 5. projektperiode: feb 2021- 
 • Renovering af kloakker i gården ved Høkerboderne 6-20. Projektperiode september 2020 til maj 2021.
 • Ombygning af det centrale Køleanlæg i Maskincentralen. Projektperiode: sept 2020 til maj 2021
 • Renovering af Slagtehusgade. opretning af og sætning af nye bordursten, etablering af fortovsbanketter: forår 2021
 • nedrivning af eksisterende bebyggelse på hjørnegrunden. I gang.

Planlagte Anlægsarbejder

 • Renovering af tage på tunneller under fortovene på Flæsketorvet. Forventet projektperiode: april til okt 2021.
 • Ny belægning på Kalvetorvet, Den brune Kødby. Forventet projektperiode: forår 2021.
 • Affaldstationer i Kokkegården. Forventet projektperiode: 2021.
 • Etablering af nyt skralderum ved Slagtehusgade 18: Forventet projektperiuode: uvist.
 • Klargøring af lejemål, Halmtorvet 17B. Forventet projektperiode: uvist
 • Etablering af skole på hjørnegrunden. Projektperiode: 2021-2024

Ansvarsfraskrivelse

Der sker rigtigt meget i Kødbyen og mange af projekterne er komplicerede. Derfor kan der ske forskydninger i rækkefølgen af projekterne, og arbejderne kan tage længere tid end forventet. Vi bestræber os på at genere lejerne mindst muligt og informere så godt vi kan.