Igangværende og planlagte anlægsarbejder

  • Colourbox
Se listen over de større anlægsarbejder vi har gang i, hvilke vi planlægger og vores bedste bud på, hvornår de gennemføres.

Igangværende Anlægsarbejder

  • Ny overflade og affaldstationer i Kokkegården. Juni 2017- sommer 2019.
  • Klargøring af lejemål, Slagtehusgade 6 og 10, st., 1. & 2.sal. (nyt tag)  Projektperiode: juli-nov. 2019

Planlagte Anlægsarbejder

  • Etablering af nyt udendørs lys i Den Brune Kødby: Forventet projektperiode: 2020
  • Ombygning af det centrale køleanlæg. Forventer projektperiode: vinter 2020/21
  • Klargøring af lejemål, Halmtorvet 17B. Forventet projektperiode: uvist
  • Renovering Slagtehusgade 5. Forventet projektperiode: Uvist
  • Renovering af varmtvandsledning i tunnel: Forventet projektperiode: Uvist
  • nedrivning af eksisterende bebyggelse på hjørnegrunden. Forventet projektperiode: 2021/22
  • Etablering af skole på hjørnegrunden. Forventet projektperiode: 2022-2024

Ansvarsfraskrivelse

Der sker rigtigt meget i Kødbyen og mange af projekterne er komplicerede. Derfor kan der ske forskydninger i rækkefølgen af projekterne, og arbejderne kan tage længere tid end forventet. Vi bestræber os på at genere lejerne mindst muligt og informere så godt vi kan.