Hjælp til socialt udsatte

Har du brug for professionel hjælp i mødet med en socialt udsat

I Kødbyen møder du mange personer fra socialt udsatte grupper. De fleste klarer sig selv eller ved venners hjælp.

Men engang imellem er der personer der kan have brug for hjælp.

Er du bekymret for en af gadens folk eller ser en stofbruger, der har det dårligt,  kan det være nødvendigt at få hjælp fra professionelle folk.

  • Personalet i H17 hjælper i akutte situationer. Tag kontakt til personalet på rampen eller ring 3317 8000.
  • Personalet fra Mændenes Hjælp (Kontaktstedet) hjælper gerne. Ring 3324 3904. Tryk 5 for Kontaktstedet.
  • Opsøgende gadeplansarbejdere på Vesterbro: (Hjemløseenheden og fremskud behandling) har deres daglige ture på Vesterbro. Kend dem på deres røde rygsække. Tlf 3070 1517. (Personalet kan være i gang med andet arbejde hvorfor de ikke altid kan rykke ud med det samme).

Drejer din henvendelse sig om din egen eller andre gæsters tryghed er det fortsat lokalpolitiet du skal rette henvendelse til.