HelpDesk

  • ""
Alle driftssager skal meldes til HelpDesk

Kontakt Københavns Ejendomme & Indkøbs digitale helpdesk, hvis du har spørgsmål om drift og administration af dit lejemål. Det kan fx være spørgsmål, der handler om bygningsskader, skrald, husleje, varslinger og meget mere.

Du er derfor ikke afhængig af at kunne få fat på Københavns Ejendomme & Indkøb telefonisk inden for almindelig kontortid.

Vær’ opmærksom på, at eventuelle fremlejere ikke må bruge helpdesken. Det er udelukkende lejere, der varetager kontakten med Københavns Ejendomme & Indkøb. Derfor er det også lejere, der skal stille eventuelle spørgsmål, som fremlejere måtte have, til helpdesken.

Sådan bruger du den digitale Helpdesk:

Som bruger kan du løbende klikke dig ind og få en status og oversigt over dine oprettede sager.

Du kan fortsat rette henvendelse til Helpdesk via telefonen på tlf. 3366 6100, indenfor Kundeservice's åbningstider.

Kontakt Københavns Ejendomme & Indkøb 

Har du spørgsmål til brugen af Københavns Ejendomme & Indkøbs helpdesk, så kontakt venligst vores Kundeservice på telefon: 3366 6100.

Åbningstider i Kundeservice: 

Mandag til torsdag fra kl. 7-16

Fredag fra kl. 7-15.

Uden for åbningstiden henvises akutte sager til vagttelefonen i Kødbyen, tlf. 2675 2675 eller til Rådhusvagtens døgnservice, tlf. 3366 2585.

Om HelpDesk:

HelpDesk modtager indberetninger om alt det, I plejer at ringe til Maskincentralen om. Uanset om det drejer sig om døre der binder, tage der er utætte, tagrender der hænger, vand i kælderen, huller i asfalten, elevatorer der ikke virker, manglende køl eller andet. Så er det fremover HelpDesk, der tager imod jeres besked.

Hvis det drejer sig om akutte skader, der skal afhjælpes umiddelbart, vil HelpDesk sørge for, at sagen videreformidles til Kødbyens Maskincentral med det samme.

Hvis skaden ikke er akut vil du få tildelt en ansvarlig for din sag, senest 1 hverdag efter, at du har meldt din sag ind til HelpDesk. Din sag bliver oprettet i systemet og HelpDesk kontakter dig for at informere dig om det videre forløb. HelpDesken gør det muligt for dig at følge sagens udvikling via den efterfølgende mailkorrespondance.

Det bliver altså nemmere for dig at se, hvem der er ansvarlig for sagen, hvor langt sagen er kommet og hvad der skal ske. Herudover kan du også kontakte HelpDesk om ejendomsadministrative spørgsmål, som fx. husleje og forbrugsregnskaber.