HelpDesk

Alle driftssager skal meldes til HelpDesk på tlf. 3366 6100.

HelpDesk telefonnummer er: 3366 6100.

Åbningstider:

  • Mandag til torsdag kl. 7-16
  • Fredag kl. 7-15.

Uden for åbningstiden henvises akutte sager til vagttelefonen i Kødbyen, tlf. 2675 2675 eller til Rådhusvagtens døgnservice, tlf. 3366 2585.

Om HelpDesk:

Fra mandag d. 18. maj 2015 skal du ringe til Københavns Ejendommes HelpDesk på tlf. 3366 6100, når du har brug for hjælp til udbedring af skader, som Københavns Ejendomme er ansvarlig for. Du skal ikke længere ringe til Maskincentralen, når HelpDesk har åbent.

HelpDesk modtager indberetninger om alt det, I plejer at ringe til Maskincentralen om. Uanset om det drejer sig om døre der binder, tage der er utætte, tagrender der hænger, vand i kælderen, huller i asfalten, elevatorer der ikke virker, manglende køl eller andet. Så er det fremover HelpDesk, der tager imod jeres besked.

Hvis det drejer sig om akutte skader, der skal afhjælpes umiddelbart, vil HelpDesk sørge for, at sagen videreformidles til Kødbyens Maskincentral med det samme.

Hvis skaden ikke er akut vil du få tildelt en ansvarlig for din sag, senest 1 hverdag efter, at du har meldt din sag ind til HelpDesk. Din sag bliver oprettet i systemet og HelpDesk kontakter dig for at informere dig om det videre forløb. HelpDesken gør det muligt for dig at følge sagens udvikling via den efterfølgende mailkorrespondance.

Det bliver altså nemmere for dig at se, hvem der er ansvarlig for sagen, hvor langt sagen er kommet og hvad der skal ske. Herudover kan du også ringe til HelpDesk om ejendomsadministrative spørgsmål, som fx. husleje og forbrugsregnskaber.