Gæste parkering

  • Colourbox
Parkering i Kødbyen for gæster og kunder

Parkering er kun tilladt i markerede parkeringsbåde - uanset om du besøger den Brune, Grå eller Hvide Kødby.

I Den Grå og Brune Kødby er der parkering forbudt (udover i de opstregede og udlejede parkeringsbåse), ligesom der er parkering forbudt i Kokkegården. Se kort over parkeringsforbuds zonerne via nedenstående link.

I Kødboderne, Slagterboderne og Høkerboderne skal du huske at betale for din parkering. Det er er en del af det offentlige vejareal og, der gælder de samme regler som i resten af Grøn P-zone - med undtagelse af et mindre areal i Kødboderne, hvor der er 1 times gratis parkering i dagtimerne.

På Flæsketorvet er der 1 times gratis parkering om dagen og 4 timers gratis parkering om natten. Husk P-skiven. 

Handicapparkering: På Flæsketorvet findes der 2 handicap parkeringspladser.

Derudover henviser vi til DGI-Byens parkeringsanlæg i Ingerslevsgade.

Nedenfor finder du en kort vejledning i reglene ifm. af- og pålæsning. Af- og pålæsning er tilladt næsten overalt, men det kræver, at du følger reglerne, for ikke at få en bøde.

Center for Parkering kontrollerer parkeringen i Kødbyen.