Byggearbejder og renoveringer

  • Colourbox
Læs om regler for ombygningsarbejde samt renoveringer i Kødbyen

Vi har samlet en række væsentlige dokumenter, for at gøre det nemmere for dig at bygge om.

Find dokumenterne herunder.

"Bygnings- og Byrumsmanual for Den Hvide Kødby" kan downloades samlet eller pr. kapitel.

"Fredningsbestemmelser i Den Hvide Kødby - uddrag af Manual.pdf" er en pixiudgave af manualen, hvor vi har samlet de elementer, som vi får flest forespørgsler omkring. Uddraget afløser ikke manualen, som er det gældende dokument.

Du kan også downloade "Gode Råd til din byggetilladelse..." hvor vi beskriver hvem og hvorledes du henvender dig med dine ansøgninger.

I dokumentet "Den Gode Ansøgning" har vi lavet en liste over de materialer som du skal have indsamlet og udarbejdet og som skal sendes med når du ansøger Center for Bygninger om byggetilladelse. Mangler du materialer i din ansøgning kan Center for Bygninger afvise din ansøgning og bede dig eftersende ansøgningen. En afvisning forsinker processen i Center for Bygninger.

Vær opmærksom på at BR 18 (Bygningsreglement 2018) er trådt i kraft  1. januar 2018. I overgangsperioden indtil 30. juni 2018 vil det være muligt at søge efter byggetilladelse efter enten BR15 eller BR18. Læs mere om overgangsperioden via linket nedenunder.