Ansøg om arrangement i Kødbyen

Kødbyen tilbyder lejere og eksterne arrangører mulighed for at afvikle events i Kødbyen

Offentlige kulturelle arrangementer I Den Hvide og Grå Kødby.

Kødbyen er til for at blive brugt, men det skal ske under hensyntagen til fredningen, Kødbyens lejeres hverdag, af- og pålæsning og almindelig afbenyttelse af udearealerne.

Sommeren 2015 var kendetegnet af mange, af støjende og af pladskrævende arrangementer, der i flere tilfælde var til gene for erhvervslivet i Kødbyen. Derfor har vi været nødsaget til at 'stramme' reglerne og være tilbageholdende med tilladelser til arrangementer - særlig ift arrangementer, der har brug for megen plads, spiller elektrisk forstærket musik og har udskænkning som en del af arrangementet.

Vi vurderer ansøgninger ud fra:

Vi skelner mellem eksterne og interne arrangører, samt mellem arrangementer med og uden elektrisk forstærket musik samt udskænkning.

Eksterne arrangører kan kun få tilladelse til offentlige arrangementer uden elektrisk forstærket musik og udskænkning. Vi stiller yderligere krav om, at arrangementer har et kulturelt præg. Der kan ikke afholdes  private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllupper, osv. eller arrangementer med et kommercielt indhold. Et kommercielt arrangement defineres som ethvert arrangement, hvis formål primært er et markedsføringstiltag, eller hvis hovedformål er at give en privat virksomhed indtjening.

Større arrangementer med elektrisk forstærket musik og udskækning kan kun afholdes af Kødbyforeningen (lejerforeningen i Kødbyen) - max. to weekender om året. Kødbyforeningen kan vælge at lade en ekstern arrangør varetage arrangementet på deres vegne.

Lejere har yderligere rettigheder og kan søge om tilladelse til arrangementer/aktiviteter på arealer i tilknytning til deres lejemål, under behørig hensyntagen til naboer og udeserveringer. 

Særligt ift. sæson 2018

Sikkerhedsdokumentet for Kødbyen skal opdateres hvert 5. år, hvilket betyder at der udkommer nyt sikkerhedsdokument ultimo juni 2018.

Tilladelser til arrangementer i sæson 2018 gives under forbehold for, at Kødbyens kommende reviderede sikkerhedsdokument ikke begrænser muligheden for udeservering i Kødbyen. Derfor vil alle tilladelse i sæson 2018 blive givet med flg. klausul:

 ” Kødbyens Maskincentral er udstyret med et ammoniakanlæg som sikrer kuldeforsyningen til Kødbyens lejere. Derfor har Kødbyen hos myndighederne status som en risikovirksomhed. Udlejer er forpligtet til at sikre et opdateret sikkerhedsdokument som blandt andet redegør for Kødbyens brug af udearealer. Det opdaterede sikkerhedsdokument forventes fremlagt ultimo juni 2018. I tilfælde af myndighedernes bemærkninger til det opdaterede sikkerhedsdokument forbeholder udlejer sig ret til at tilbagekalde udeserveringstilladelserne for sæson 2018 med 7 dages varsel, uden at lejer kan rette krav i den anledning.”  

Vi forventer ikke, at revisionen af sikkerhedsdokumentet vil medføre begrænsninger ift. arrangementer, men muligheden foreligger, hvorfor vi er nødsaget til at tage dette forbehold.

Ansøgninger

Læs 'Retningslinjer for arrangementer i Kødbyen' via link i højre side, hvor du kan se mere om vilkårene og de krav vi stiller.

Vi stiller krav om, at ansøger forholder sig til "Retningslinjer for arrangementer i Kødbyen" og kræver dokumentation for, at krav vedr. renholdelsesplan og toiletfaciliteter er overholdt.

Brug ansøgningsblanketten som du finder nederst. Udfyld de gule felter og vedlæg nødvendige bilag. (Brug blanketten uden rullemenuer, hvis du arbejder på en mac). Send ansøgningen til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Der skal forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger. Vi forbeholder os retten til at afvise ansøgninger, hvis de er indkommet for sent.

Andre tilladelser ved arrangementer 

Ud over arrangementstilladelsen kan det være nødvendigt at få andre tilladelser. Skal du fx sælge varer, servere alkoholiske drikke, spille musik, sætte telt eller scene op, så skal du have separate tilladelser, ligesom politiet kræver, at du udarbejder en sikkerhedsplan ved større arrangementer. Du kan se mere om disse i vedlagte dokument og link eller få yderligere vejledning på www.kk.dk/arrangementer.

Inden du kan søge om yderligere tilladelser er det nødvendigt, at du har tilladelse fra grundejeren (KEID). Det kan være nødvendigt, for at nå at indhente yderligere tilladelse, at du har tilladelsen fra grundejer udstedt 3-4 måneder før afholdelsen. Vær derfor i god tid ved store arrangementer.

Skal du opbygge podier/scener over 1 m. over terræn eller opstille telte med plads til flere end 150 gæster, skal du indhente en byggetilladelse fra Center for Bygninger. For at Center for Bygninger behandler din ansøgning, skal du medsende en ejerfuldmagt fra KEID, der viser, at vi har givet tilladelse til, at du kan søge om noget på vores grund. Selve tilladelsen er ikke tilstrækkeligt. Vær opmærksom på, at dette i sig selv er en procedure der tager tid, så også i dette tilfælde skal du være ud i god tid.

Særligt vedr. Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne

Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne er 'offentlig vej'. Ansøgninger om arrangementer på disse tre gader behandles af Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Byliv. Ansøgningsskema kan findes på www.kk.dk/arrangementer