Ansøg om arrangement i Kødbyen

Kødbyen tilbyder lejere og eksterne arrangører mulighed for at afvikle events i Kødbyen

Offentlige kulturelle arrangementer I Den Hvide og Grå Kødby.

Kødbyen er til for at blive brugt, men det skal ske under hensyntagen til fredningen, Kødbyens lejeres hverdag, af- og pålæsning og almindelig afbenyttelse af udearealerne.

Sommeren 2015 var kendetegnet af mange, af støjende og af pladskrævende arrangementer, der i flere tilfælde var til gene for erhvervslivet i Kødbyen. Derfor har vi været nødsaget til at 'stramme' reglerne og være tilbageholdende med tilladelser til arrangementer - særlig ift arrangementer, der har brug for megen plads, spiller elektrisk forstærket musik og har udskænkning som en del af arrangementet.

Vi vurderer ansøgninger ud fra:

Vi skelner mellem eksterne og interne arrangører, samt mellem arrangementer med og uden elektrisk forstærket musik samt udskænkning.

Eksterne arrangører kan kun få tilladelse til offentlige arrangementer uden elektrisk forstærket musik og udskænkning. Vi stiller yderligere krav om, at arrangementer har et kulturelt præg. Der kan ikke afholdes  private sammenkomster som f.eks. firmaarrangementer, bryllupper, osv. eller arrangementer med et kommercielt indhold. Et kommercielt arrangement defineres som ethvert arrangement, hvis formål primært er et markedsføringstiltag, eller hvis hovedformål er at give en privat virksomhed indtjening.

Større arrangementer med elektrisk forstærket musik og udskækning kan kun afholdes af Kødbyforeningen (lejerforeningen i Kødbyen) - max. to weekender om året. Kødbyforeningen kan vælge at lade en ekstern arrangør varetage arrangementet på deres vegne.

Lejere har yderligere rettigheder og kan søge om tilladelse til arrangementer/aktiviteter på arealer i tilknytning til deres lejemål, under behørig hensyntagen til naboer og udeserveringer. 

Ansøgninger

Læs 'Retningslinjer for arrangementer i Kødbyen' via link i højre side, hvor du kan se mere om vilkårene og de krav vi stiller.

Vi stiller krav om, at ansøger forholder sig til "Retningslinjer for arrangementer i Kødbyen" og kræver dokumentation for, at krav vedr. renholdelsesplan og toiletfaciliteter er overholdt.

Brug ansøgningsblanketten som du finder nederst. Udfyld de gule felter og vedlæg nødvendige bilag. (Brug blanketten uden rullemenuer, hvis du arbejder på en mac). Send ansøgningen til tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk.

Der skal forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger. Vi forbeholder os retten til at afvise ansøgninger, hvis de er indkommet for sent.

Andre tilladelser ved arrangementer 

Ud over arrangementstilladelsen kan det være nødvendigt at få andre tilladelser. Skal du fx sælge varer, servere alkoholiske drikke, spille musik, sætte telt eller scene op, så skal du have separate tilladelser, ligesom politiet kræver, at du udarbejder en sikkerhedsplan ved større arrangementer. Du kan se mere om disse i vedlagte dokument og link eller få yderligere vejledning på www.kk.dk/arrangementer.

Inden du kan søge om yderligere tilladelser er det nødvendigt, at du har tilladelse fra grundejeren (KEID). Det kan være nødvendigt, for at nå at indhente yderligere tilladelse, at du har tilladelsen fra grundejer udstedt 3-4 måneder før afholdelsen. Vær derfor i god tid ved store arrangementer.

Skal du opbygge podier/scener over 1 m. over terræn eller opstille telte større end 49 m2, skal du indhente en byggetilladelse fra Center for Bygninger. For at Center for Bygninger behandler din ansøgning, skal du medsende en ejerfuldmagt fra KEID, der viser, at vi har givet tilladelse til, at du kan søge om noget på vores grund. Selve tilladelsen er ikke tilstrækkeligt. Vær opmærksom på, at dette i sig selv er en procedure der tager tid, så også i dette tilfælde skal du være ud i god tid.

Private Fællesveje

Staldgade mellem Halmtorvet og Ingerslevsgade samt vejstykket øst for Øksnehallen samt forbindelsen til Halmtorvet er begge udlagt som private Fællesveje. Arrangementer på disse veje skal først godkendes af Københavns Ejendomme og Indkøb, hvorefter der kan ansøges om egentlig tilladelse hos Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Byliv via deres hjemmeside. Vær opmærksom på denne ekstra ansøgning og derved længere sagsbehandlingstid.

Særligt vedr. Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne

Høkerboderne, Slagterboderne og Kødboderne er 'offentlig vej'. Ansøgninger om arrangementer på disse tre gader behandles af Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Byliv. Ansøgningsskema kan findes på www.kk.dk/arrangementer

Nedenfor findes kort over arrangementsarealer i Kødbyen. Rød betyder at vi ikke tillader arrangementer og gul at der skal søges i god tid, idet det kræver særskilte tilladelser og/eller flere tilladelser. De grønne arealer er de områder hvor vi ønsker at arrangementer foregår. Vær dog opmærksom på, at råderetten over visse grønne arealer er givet til udvalgte lejere. Enten som en del af deres lejekontrakt eller via særlige aftaler. Arrangementer på disse arealer kræver tillige tilladelse fra dem.