Ammoniak i Kødbyen

Som lejer i Kødbyen skal du selv udarbejde en evakueringsplan og meddele telefonnummer til Maskincentralen (brug formularen nederst)

Kødbyens Maskincentral leverer kulde til Kødbyens mange kølerum.

Det centrale køleanlæg er baseret på ammoniak, men er blevet renoveret i 2014, hvilket betyder, at det lever op til de strengeste sikkerhedsvilkår. Der er således ikke ammoniak over jorden og i lejemålene længere. Ammoniakken befinder sig udelukkende i det centrale anlæg og i de mange tunneler under Kødbyen.

Miljømyndighederne kræver alligevel, at hver lejer udarbejder en evakueringplan i tilfælde af ammoniakudslip, som skal opbevares på lejemålet. Personalet skal kende planen og den skal kunne fremvises på forlangende.

Har du, som ny lejer, brug for hjælp til at udarbejde en plan, kan du kontakte Maskinmester Jørgen Hansen, som kan være behjælpelig.

Arrangementer på udearealerne:

Er du ansvarlig for aktiviteter og arrangementer på udearealerne i Kødbyen, skal du også være opmærksom på kravet. Du skal instruere dine ansatte og medhjælpere i, at de skal medvirke til at rømme udearealerne i tilfælde af alarm. Arrangementets gæster, deltagere og medvirkende skal rømme Kødbyen hurtigst muligt ved alarm og søge væk fra Kødbyen.

MEDDEL TELEFONNUMMER TIL BRUG I TILFÆLDE AF AMMONIAKUDSLIP

Det er virksomhederne i Kødbyens eget ansvar at sikre, at grundejeren til hver en tid er i besiddelse af et kontakt telefon nummer, som befinder sig på lejemålet.

Dette anvendes i tilfælde af ammoniakalarm, hvor der ringes til samtlige lejere i Kødbyen for at informere om forholdsregler og nødforanstaltninger.

Brug formularen neden under til at meddele telefonnummeret, virksomhedens navn og adresse. 

Husk at indsende ny formular, hvis I skifter telefonnummer.