Ammoniak i Kødbyen

Lejere i den Hvide og Grå Kødby skal have en Sikkerhedsinstruks eller Beredskabsplan

Kødbyens Maskincentral leverer kulde til Kødbyens mange kølerum.

Det centrale køleanlæg er baseret på ammoniak, men er blevet renoveret i 2014, hvilket betyder, at det lever op til de gældendesikkerhedsvilkår. 

Miljømyndighederne kræver, at hver lejer kender til forholdsordrer i tilfælde af ammoniakudslip:

  • Lejere i den Hvide og Grå Kødby har fået tilsendt en sikkerhedsinstruks og det er et krav, at personalet instrueres i instruksen.
  • Der gælder særlige og skærpede forhold for lejere i den del af Staldgade der løber parallelt med Ingerslevgade. Grundet den tætte placering ift Maskincentralen skal disse lejere have en Beredskabsplan. Personalet skal kende til planen.
  • Har du eller din virksomhed parkerede biler i samme del af Staldgade, er det vigtigt, at du/I ikke går ned til jeres biler såfremt der er varslet ammoniakuheld eller du/I kan lugte ammoniak.

Alle virksomheder har fået tilsendt Sikkerhedsinstruks eller beredskabsplan via E-boks. Er dette ikke tilfældet kan du kontakte Maskinmester Jørgen Hansen, som kan være behjælpelig med fremsendelse af en ny.

Arrangementer på udearealerne:

Er du ansvarlig for aktiviteter og arrangementer på udearealerne i Kødbyen, skal du instruere dine ansatte og medhjælpere i, at de skal medvirke til at rømme udearealerne i tilfælde af alarm. Arrangementets gæster, deltagere og medvirkende skal rømme Kødbyen hurtigst muligt ved alarm og søge væk fra Kødbyen.

Beredskabsinstruks vil være en del af din tilladelse til arrangement.